ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 13 ทักษะ

1.ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
การกำหนดตัวแปร เป็นการชี้บ่งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องการควบคุม
ในสมมติฐานหนึ่ง ๆ การควบคุมตัวแปร เป็นการควบคุมสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้น ถ้าหากไม่ควบคุม ให้เหมือนๆ กัน ก็จะทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน
ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เราต้องจัดให้แตกต่างกัน ซึ่งเป็นต้นเหตุ ทำให้เกิดผล ซึ่งเราคาดหวังว่าจะแตกต่างกัน ตัว
แปรตาม คือ สิ่งที่เราต้องติดตามดู ซึ่งเป็นผลจากการจัดสถานการณ์บางอย่าง ให้แตกต่างกัน
ตัวแปรควบคุม คือ สิ่งที่เราต้องควบคุมจัดให้เหมือนกันเพื่อให้แน่ใจว่า ผลการทดลอง เกิดจากตัวแปรต้นเท่านั้น

2.ทักษะการคำนวณ คือ การนับจำนวนของวัตถุและการนำตัวเลขแสดงจำนวนที่นับได้ มาคิดคำนวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาค่าเฉลี่ย

3.ทักษะการจัดทำและสื่อความหมายข้อมูล เป็นการนำผลการสังเกต การวัด การทดลองจากแหล่งต่าง ๆ โดยการหาความถี่ เรียงลำดับ จัดแยกประเภท หรือคำนวณหาค่าใหม่ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมาย ของข้อมูลดียิ่งขึ้น โดยอาจเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ สมการ และการเขียนบรรยาย

4.ทักษะการจำแนกประเภท คือ การแบ่งพวก หรือเรียงลำดับวัตถุ หรือสิ่งที่อยู่ในปรากฏการณ์ โดยใช้เกณฑ์ ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

5.ทักษะการตั้งสมมติฐาน คือ การคิดหาคำตอบล่วงหน้า ก่อนจะทำการทดสองโดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิม เป็นพื้นฐานคำตอบที่คิดล่วงหน้าซึ่งยังไม่ทราบ หรือยังไม่เป็นหลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีมาก่อน สมมติฐาน หรือคำตอบที่คิดไว้ล่วงหน้า มักกล่าวไว้เป็นข้อความ ที่บอก ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้น กับตัวแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจถูก หรือผิดก็ได้ ซึ่งจะทราบภายหลัง การทดลอง หาคำตอบเพื่อสนับสนุน หรือคัดค้านสมมติฐานที่ตั้งไว้

6.ทักษะการตีความหมายข้อมูล และลงข้อสรุป การตีความหมายข้อมูล คือ การแปรความหมาย หรือ การบรรยาย ลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ การลงข้อสรุป คือ การสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด

7.ทักษะการทดลอง มี 3 ประเภท คือ การทดลองแบบแบ่งกลุ่ม เปรียบเทียบ ไม่มีกลุ่ม เปรียบเทียบและลองผิดลองถูก การทดลองเป็นกระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบ หรือการทดสอบ สมมติฐานที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลองและการบันทึกผลการทดลอง

8.ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ คือ การกำหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ (ที่อยู่ในสมมติฐานที่ต้องทดลอง) ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดไว้

9.ทักษะการพยากรณ์ คือ การสรุปคำตอบล่วงหน้า ก่อนการทดลองโดยอาศัยประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในเรื่องนั้น มาช่วยในการสรุป การพยากรณ์มีสองทาง คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่และ การพยากรณ์นอกขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่

10.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล คือ การเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากากรสังเกตอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย

11.ทักษะการวัด คือ การเลือกและการใช้เครื่องมือทำการวัดหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง โดยมีหน่วยกำกับเสมอ

12.ทักษะการสังเกต คือ ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัส อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เพื่อหาข้อมูล หรือรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ โดยไม่เพิ่มความคิดเห็น ส่วนตัวลงไป

13.ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติ และมิติกับเวลา วัตถุต่าง ๆ ในโลกนี้ จะทรงตัวอยู่ได้ ล้วนแต่ครองที่ที่ว่าง การครอง ที่ของวัตถุในที่ว่างนั้น โดยทั่วไปแล้วจะมี 2 มิติ ได้แก่ มิติยาว มิติกว้าง และมิติสูงหรือหนา

Advertisements

~ โดย chirugeon บน วันจันทร์ ที่ 1 กันยายน 2008.

96 Responses to “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 13 ทักษะ”

 1. สลับกันรึเปล่าคะ

 2. ได้เรียนรุ้สิ่งต่างๆๆของวิทย์

  ดีมากเลยคร่า

 3. บอกไห้หมดแซด~~~~~~

 4. อยากได้ข้อมูลเพิ่มอีกค่ะ

 5. ขอบคุนมากๆค่ะ

 6. ฃอบคุณครับ

 7. แสงหล้ารักแป๋ง

 8. ฮ่าๆ ลืมบล๊อกนี้ไปแล้วนะเนี่ย ^^
  ผมก็ไปเอามาจากที่อื่นเหมือนกันน่ะครับ เห็นว่าน่าสนใจดี
  บล๊อกนี้แต่ก่อนเหมือนเป็นที่เก็บบทความดีๆที่ผมชอบน่ะครับ อิอิ

 9. ขอบคุณมากค่ะที่มีข้อมูลดีๆมาให้ศึกษา

 10. เยี่ยมมากครับ

 11. ขอบคุณมากค่ะ พรุ่งนี้กีแข่ง แล้ว ขอกำลังใจด้วยนะค่ะ

 12. ตื่นเต้นจังเลย เพราะยังไม่พร้อมอะไรเยย +++ วันใหม่ อยากได้คนมาติวให้ ที่mai.1231@hotmail.com

 13. งงอ่ะ!ไม่เห็นเหมือนตอนเรียนที่โรงเรียนเลย^-^
  ถ้างี้เด็กก็ไม่รู้เรื่องดิค่ะ
  โฮ่…

 14. ดีครับขอบคุณครับที่สร้างเว็ปไวต์นี้มาครับ

 15. เป็นความรู้ที่ดีนะ

  อิอิอิ…

  ฮามัยล่ะ

  สั้นไปนะ….

  ดูเหมือนจะ..งง..ด้วย

 16. ต้องมีภาพมากกว่านี้นะงง
  นะ

 17. สลับกันทำให้ใหม่นะ

 18. สลับกันทำให้ใหม่

 19. ขอบคุณนะค้า~กำลังทำรายงานเรื่องนี้พอดีเลย

  คัมซาฮัมนีดา ^^~

 20. ได้ความรู้ดีครับ

 21. อ่านแล้วไม่ต้องย่อเลย ดีจัง

 22. ผมนั่งจดทั้งคืนเลยคับ

 23. ผมนั่งจดทั้งคืนเลยครับ ไม่ได้นอนเลย

 24. ฃอบคุณครับ

 25. ดี

 26. ขอบคุณมากๆครับ

 27. นึกว่าได้มาเองซะอีก
  ^^
  ที่แท้ก้อก๊อบเค้ามา
  อิอิ
  ^^
  ไม่เปนรัยคร้า

 28. ขอบคุณนะค่ที่ให้ความรู้

 29. ,yj;

 30. ดีมากเลยไม่ต้องกดหานานนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน

 31. จริงๆยากเล่นมากกกกกกกกกกกส้ด่

 32. เนกดำระถะนั

 33. คิด

 34. จำ

 35. ช่วยได้เยอะเลย

 36. ผมว่าก็ดีนะ ทำการบ้านอยู่ด้วย

 37. ขอบคุณค่ะ ได้เรียนรู้อะไรตั้งเยอะ จะเอาไปทำงานพอดีเลย

 38. แง่บๆๆ

 39. ดีจังเลยค่ะ

 40. ขอบคุณค่ะ ^^

  จดๆๆๆๆๆๆเยอะเลยแต่ก็ดีค่ะ^^

 41. ทาม ไม เนื้อหาเเมร่งเยอะจางอ่ะ

 42. ขอบคุณค่ะ
  ต้องทำการบ้าน
  พอดี^^

 43. ดีไปเลยได้แล้วทักษะ 13 ข้อ

 44. ขอบคุณมากนะงับ

 45. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ

 46. ขอบพระคุนมากค๊า คุนครูจาได้ดีจัยที่นุ๋เอางานไปส่งได้

  ^^^^ 😀

 47. ขอบคุงมากๆคับถ้าไม่มีผมโดนตีตายเลยT^T

 48. เยี่ยม เรยคัฟ

 49. ไม่เว้นหนาหัวข้อให้เลยนะเนี่ย เซ็ง

 50. ขอบคุณมากๆๆๆๆคัรับ ที่มีชื่อคนเขียน

 51. ขอบคุณมากนะค่ะ ได้ความรู้มากเลยค่ะ

 52. ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี

 53. ดีจ้า

 54. อยากรู้ทักษะจังเลย

 55. ข้อมูลเยอะดี นะ อิอิ

  555+

 56. 55555555555555

 57. ฆวยลอก ป้อคิงตายกา ป้อมป่าหมีเนื้อหาบ่าหยังสักหยั่ง หันก่อฮาติด000000 6 แก่นเลยบ่าง่าว

 58. ยาวมาก

 59. ยาวมากกกกกก จดจนปวดมือแล้วค่ะ ปริ้นก้อเสียตังค์เยอะ

 60. แต่ก้อดี ขอบคุณค่ะ

 61. นิดเดียวเองผมทำรายงานเปน20-50หน้าครูถึงพอใจ

 62. ขอบคุณนะขอรับ ^__^

 63. ไม่ยาวหรอกเเต่โคตรยาวเลย

 64. ไช่ยาวมากกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจนงงงง

 65. ขอบคุณค่ะ

 66. สุดยอด

 67. น่าอ่านมากค่ะ อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ

 68. ประดับสมองได้เยอะขึ้นเลยค่ะ

 69. ความคิดดีนะที่ได้ทำงานส่งคุณครู hi5.com mon_1_mon@hotmail.com

 70. ได้รู้จักอะไรหลายๆอย่างมาเลยคะ

 71. ฮาใค๋ฮู ว่า ใคร๋ เขียน บ่าง่าวไหนเขียนบะ ฮูก่อ ฮาอยู่โรงเรียน ไหน

 72. กาก

 73. ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อมูล

 74. ดีมากครับ4

 75. อิอิ555+

 76. ยากจัง

 77. ขอบคุนมากนะคับ

  สามหราบ 13 ทักสะ

 78. ความรู้ดีมากมาย …..ครับ

 79. สุดยอด !
  ผ่านชีวะ Thx kaaa

 80. ก็ดีนะ

 81. ได้ความรุเยอะเลย

 82. ดีค่ะ

 83. ขอบคุณมากๆๆๆจ้า

 84. ขอบคุนมากมายคับบบ

 85. เอาจากเราดีกว่าไม่สลับครบก้อครบ1.ทักษะการสังเกต2.ทักษะก่รวัด3.ทักษะก่รจำแนกประเภท4.ทักษะการหาความสำพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา5.ทักษะการคำนวณ6.ทักษะก่รจัดกระทำและซื่อความหมายข้อมูล7.ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล8.ทักษะการพญากรณ์9.ทักษะการสมมติฐาน10.ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ11.ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร12.ทักษะการทดลอง13.ทักษะก่รตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป เป็นไงของเราดีกว่าอีก

 86. ที่จริงมันสลับกันนะและมันไม่ใช่มิติกับมิติและมิติกับเวลานะมันเป็นสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลานะปรับปรุงด้วยนะค่ะ

 87. ให้ข้อมูลครบมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ ต้องขอขอบครุอ่ยางมากค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: